ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  กรรมการและเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

 

 
 วันนี้: 157 คน
เดือนนี้: 8875 คน
ปีนี้: 8875 คน
ทั้งหมด: 635556 คน
 
 

 • ส.อ.ป.มอบค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่สมรสสมาชิก(รายละเอียดภาพกิจกรรม)
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • ปี 55 กำไร 143.61 ล้านบาท ปี 56 ( ต.ค.55 - มี.ค.56 กำไร 68.14 ล้านบาท )

 
 เอกสารชี้แจง ข้อร้องเรียนจากสมาชิก
โดย: Chanissara วันที่:2015-01-08 11:23:26
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดย: Chanissara วันที่:2014-12-19 17:35:44
 ปรับอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
โดย: admin วันที่:2014-05-07 11:11:43
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ 25 พฤศจิกายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-11-26 11:52:10
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-11-26 11:51:37
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-10-03 11:10:48
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:35:26
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:32:17
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-10-31 12:06:38
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 64 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:19:41
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 10:31:52
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 10:29:42
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-07-04 14:15:05
 
 
 รายชื่อสมาชิก สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.รรท. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-29 11:09:43
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
โดย: admin วันที่:2013-10-25 09:10:53
 
   
00170  บัตรประจำตัวสมาชิก  (0/85) แก้วตา บุญทวี 22 ม.ค. 2558
00169  ปันผลสมาชิกสมทบ  (0/113) ศราวุธ ธิโกศรี 21 ม.ค. 2558
00168  ข้าราชการถึงแก่กรรมและเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องทำยังไงบ้างค่...  (0/111) มาลินี สุธาพจน์ 20 ม.ค. 2558
00167  ถ้าถึง  (0/39) มาลินี สุธาพจน์ 20 ม.ค. 2558
00166  สถานะความเป็นสมาชิก สสอ.รรท.และสส.ชสอ.  (0/155) สุเทพ เผือกนาโพธิ์ 15 ม.ค. 2558
   
 
 
   
 
ส.อ.ป.มอบค่าสินไหมฯ จากการทำประกันชีวิตให้กับคู่สมรสสมาชิก
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556