ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

 

 
 วันนี้: 10 คน
เดือนนี้: 3440 คน
ปีนี้: 571642 คน
ทั้งหมด: 586707 คน
 
 

 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2557
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • เพิ่มสิทธิกู้สามัญ จากเดิม 40 เท่า เป็น 45 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน

 
 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-14 14:06:33
 ขอเชิญเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง
โดย: admin วันที่:2014-05-14 11:07:00
 ปรับอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
โดย: admin วันที่:2014-05-07 11:11:43
 สหกรณ์ฯ ย้ายกลับไปให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดย: admin วันที่:2014-02-28 11:41:30
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ 12 มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-06-12 16:27:47
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-06-12 16:27:18
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน เมษายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 12:57:04
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มีนาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 12:56:33
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 12:54:50
 
 
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-07-04 14:15:05
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-06-10 11:19:32
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-26 10:01:24
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 14:07:31
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 62 เดือนมกราคม-มีนาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 13:10:47
 
 
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
โดย: admin วันที่:2013-10-25 09:10:53
 
   
00124  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง  (0/48) สมชาติ ปัทมาวไล 16 ก.ค. 2557
00123  ลืมรหัสผ่านเดิม  (0/69) ศนิศานต์ รวิยะวงศ์ 08 ก.ค. 2557
00122  คนค้ำประกัน  (0/104) นิยม ดาวศรี 07 ก.ค. 2557
00120  กู้เงินประเภทสามัญ  (0/256) ทวินันท์ ทบศรี 03 ก.ค. 2557
00119  การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าดูขัอมูลสมาชิก  (3/266) วิภารัตน์ พลจันทึก 27 มิ.ย. 2557
   
 
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   
 
โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด