ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

 

 
 วันนี้: 461 คน
เดือนนี้: 94112 คน
ปีนี้: 539719 คน
ทั้งหมด: 554784 คน
 
 

 • สหกรณ์ฯ ย้ายกลับไปให้บริการที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 • เพิ่มสิทธิกู้สามัญ จากเดิม 40 เท่า เป็น 45 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • ปี 55 กำไร 143.61 ล้านบาท ปี 56 ( ต.ค.55 - มี.ค.56 กำไร 68.14 ล้านบาท )

 
 สหกรณ์ฯ ย้ายกลับไปให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดย: admin วันที่:2014-02-28 11:41:30
 ชี้แจง กรณีการชำระเงินเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
โดย: admin วันที่:2014-02-21 10:27:37
 ด่วน!! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ : รายชื่อสมาชิกที่ชำระเงินเพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557
โดย: admin วันที่:2014-02-19 14:27:46
 รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติช่วยเหลือประสบอุทกภัย
โดย: admin วันที่:2014-02-04 15:42:22
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
โดย: admin วันที่:2014-03-04 13:22:25
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มกราคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-03-04 13:22:00
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน ธันวาคม 2556
โดย: admin วันที่:2014-03-04 13:21:31
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ 20 พฤศจิกายน 2556
โดย: admin วันที่:2013-11-20 16:40:18
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
โดย: admin วันที่:2013-11-20 16:39:22
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
โดย: admin วันที่:2014-02-13 13:35:32
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-02-13 13:33:16
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556
โดย: admin วันที่:2014-02-10 17:21:08
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2556
โดย: admin วันที่:2013-12-18 16:55:35
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์จำกัด ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน-กันยายน 2556
โดย: admin วันที่:2013-10-30 18:06:07
 
 
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
โดย: admin วันที่:2013-10-25 09:10:53
 
   
00109  ใบเสร็จรับเงินเดือนมีนาคม 2557พิมพ์ยังไม่ได้  (0/273) วิชัย สุดเพียร 21 เม.ย. 2557
00108  ขอแก้ไข-เพิ่มเติมข้อมูลบุค ของนายศุภฤกษ์ สายทอง  (0/397) ศุภฤกษ์ สายทอง 21 เม.ย. 2557
00107  การกู้เงินสามัญ  (0/569) จำเนียร พุทธคุณ 18 เม.ย. 2557
00106  ทำไมเว็ปไซด์ไม่มีข้อมูลสวัสดิการที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ...  (0/489) นิภา บัญชาวิมลเชษฐ 08 เม.ย. 2557
00105  บัตรสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ยังไม่ได้รับเลย  (0/509) วิชัย สุดเพียร 01 เม.ย. 2557
   
 
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   
 
โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด