สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: สุวัฒน์ สุขเสริม Date: 2014-10-24 13:28:31 IP: 171.4.109.191
   
  ได้ส่งใบสมัคร ใบโอนเงินและเอกสารสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ไปให้สหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม อยากทราบว่าสหกรณ์ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วหรือไม่ เนื่องจากได้โทรศัพท์ไปสอบถาม 2 ครั้งแล้ว เจ้าหน้าที่บอกจะโทร.กลับ แต่ก็ไม่โทร.แล้วกรณีเช่นนี้จะทราบได้อย่างไรว่าเอกสารดังกล่าวสหกรณ์ฯได้รับแล้วหรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุวัฒน์ สุขเสริม  2014-10-27 19:37:47  IP:171.4.107.174
 
 
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้โทร.แจ้งวันนี้ว่าได้รับเอกสารแล้ว ขอบคุณมากครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: