การจ่ายเงินปันผลสมาชิก
Posted: นรินทร์  สุขทอง Date: 2014-11-18 12:50:07 IP: 182.52.217.80
   
  การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก ของทุกปี ควรโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกแต่ละราย เหมือนหักค่าหุ้นและเงินกู็ ของทุกเดือน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :บุญรัตน์ ถาวงษ์กลาง  2014-11-18 13:22:57  IP:1.10.209.30
 
 
  เห็นด้วยค่ะ เพราะจะทำให้สมาชิกสะดวกในการรับเงินปันผล และไม่เพิ่มงานให้แก่ จนท การเงินที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกด้วย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เชวง  วัฒนาโกศัย  2014-11-21 12:53:07  IP:183.89.129.223
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: