เรียน Admin การสมัครข้อมูลสมาชิก
Posted: แวอับดุลเล๊าะ บาราเฮง Date: 2014-12-12 13:16:51 IP: 113.53.195.138
   
  เนื่องด้วย หน่วยงานสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี สมาชิกสหกรณ์ ไม่สามารถเข้าดูข้อมูลของสมาชิกคนอื่นๆได้ ทั้งที่สมัครใหม่ก็แล้ว ก็ยังไม่สามารถเข้าดูได้ เมื่อกรอกข้อมูล กลับกลายเป็นว่า เลขบัตรประจำตัวไม่ตรงกัน ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาอะไร
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :บังอร คำมั่น  2014-12-15 15:06:44  IP:1.1.200.211
 
 
  1.อยากทราบว่าทำไมสหกรณ์ไม่มีการส่งสำเนาสัญญาเงินกู้แก่สมาชิก 2.และสำเนาสัญญาประกันชีวิตเงินกู้แก่สมาชิก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2015-01-08 11:29:58  IP:171.98.52.43
 
 
  เรียน คุณแวอับดุลเล๊าะ สาเหตุที่ระบบแจ้งว่า เลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเกิด ไม่ถูกต้องนั้น อาจเกิดจากความผิดพลาดด้านการบันทึกฐานข้อมูล รบกวนสมาชิกที่ประสบปัญหาดังกล่าว ติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลให้ถูกต้องต่อไปค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: