ทุนการศึกษาบุตร
Posted: กรรณิการ์ โคตรุโร Date: 2015-04-30 10:04:15 IP: 164.115.130.10
   
  อยากให้เพิ่มการให้ทุนของสมาชิกสมทบบ้าง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2015-05-01 10:35:27  IP:171.96.167.253
 
 
  จะนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบต่อไปค่ะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อุบล ฐานสินเพิ่ม  2015-05-28 16:39:27  IP:61.7.140.244
 
 
  อยากให้สหกรณ์ออมทัพย์เพิ่มสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิกสมทบบ้าง เช่น การขอรับทุนการศึกษาบุตร
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: