สอบถามเรื่องผู้รับผลประโยชน์เงินฝากค่ะ
Posted: ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์ Date: 2015-05-15 14:18:57 IP: 183.88.40.211
   
  จะต้องใส่ชื่อตนเอง หรือ ชื่อผู้อื่น หรือ ใส่ทั้งชื่อตนเองและผู้อื่นคะ ขอบคุณค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2015-05-18 14:17:07  IP:110.168.232.143
 
 
  ผู้รับประโยชน์เงินฝาก จะมีระบุในเอกสารขอเปิดบัญชีเงินฝากของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของปี 2557 ค่ะ ในปี 2558 เอกสารขอเปิดบัญชีเงินฝาก จะไม่มีข้อความนี้ระบุค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: