ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
Posted: จำเนียร โพธิ์เงิน Date: 2015-05-25 20:41:51 IP: 118.175.235.142
   
  1.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกฯ ไม่ควรกำหนดจำนวนครั้ง ควรให้สิทธิจนจบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ เพราะเป็นการช่วยเหลือสมาชิก/เป็นสวัสดิการทางอ้อมที่สมาชิกสามารถได้รับจากสหกรณ์โดยตรงในแต่ละปีการศึกษา 2.ควรเพิ่มทุนการศึกษาในทุกระดับ ที่กำหนดไว้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานานแล้ว ให้เป็นขวัญ กำลังใจแก่สมาชิก
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2015-05-29 15:04:17  IP:171.96.168.195
 
 
  เรียน คุณจำเนียร โพธิ์เงิน // สหกรณ์ฯจะนำข้อเสนอดังกล่าว นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาต่อไปค่ะ // ขอบคุณข้อเสนอแนะค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: