ขอทราบจำนวนครั้งที่ขอรับทุนและเอกสาร
Posted: นาตยา ฉายแก้ว Date: 2015-06-08 14:20:58 IP: 110.77.172.59
   
  รบกวนขอทราบจำนวนครั้งที่ขอรับทุนบุตร ทั้งนี้กรณีที่บุตรคนดังกล่าวได้รับครบแล้ว สามารถขอให้บุตรคนที่ 2 ได้ไหมคะ แต่กรณีบุตรคนนี้ไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน สามารถใช้บัตรประชาชนแทน ได้ไหมคะ (ปัจจุบันอยู่ ป.3)
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2015-06-16 17:59:54  IP:171.96.168.81
 
 
  เรียนคุณนาตยา สมาชิกสหกรณ์ฯ มีสิทธิขอรับทุนได้ คือ บุตร 1 คน ขอรับได้คนละ 5 ครั้งค่ะ หากคนแรกได้รับครบจำนวน 5 ครั้งแล้ว สามารถให้บุตรคนที่ 2 ขอต่อได้ค่ะ ถ้าไม่มีบัตรนักเรียน ต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาค่ะ ตอนนี้คุณนาตยา ใช้สิทธิขอรับทุนฯ ไปแล้ว 2 ครั้ง คือ น้องนภัสรา ในปี 2554 และ 2557 ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: