ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
Posted: เกษม ม่วงมิตร Date: 2015-10-02 14:26:03 IP: 182.53.16.65
   
  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และขอถอนหุ้นคืนต้องทำยังไงบ้างครับ และภายในกี่วันจะได้รับเงินที่ถอนหุ้นคืนครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2015-10-06 11:34:52  IP:110.168.232.212
 
 
  การขอลาออกจากสมาฃิกสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องทำหนังสือเพื่อแจ้งการขอลาออก หรือ กรอกในแบบฟอร์ม ส.อ.ป.1008 เรื่อง การขอลาออกจากสมาชิก และจะได้รับค่าหุ้นคืนไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่คณะกรรมการอนุมัติการลาออก (วันประชุมคณะกรรมการประจำเดือน) ทั้งนี้ สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต้องไม่มีภาระหนี้ค้างกับสหกรณ์ฯ (หรือ มีหนี้เงินกู้น้อยกว่าทุนเรือนหุ้น) และไม่ติดภาระค้ำประกันสมาชิกรายอื่นค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: