แก้ไข ผู้รับผลประโยชน์ (ลงชื่อคลาดเคลื่อน)
Posted: ปัณณวัชญ์ ชิตธนาเศรษฐ์ Date: 2015-11-25 08:53:06 IP: 202.139.199.81
   
  นางฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์ นางสาววิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์ เนื่องจาก ข้อมูลสมาชิก ที่ลงรายการผู้รับผลประโยชน์ คลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขรายชือฯ ที่ถูกต้อง ตามรายชื่อข้างบนนี้ ขอบคุณครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2015-12-01 13:37:16  IP:110.168.232.13
 
 
  สหกรณ์ฯ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ ระบบ Member Website จะแสดงผลข้อมูลที่ถูกต้องในเดือนถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: