เงินบำเหน็จดำรงชีพ
Posted: กัลยารัตน์ ภาสะสิริวัฒน์ Date: 2016-01-24 14:11:16 IP: 171.98.138.97
   
  การจ่ายเงินบำเหน็จฯ จ่ายปีละกี่คร้ัง ดิฉันหมายเลขสมาชิก 3226 ลาออกจากราชการเมื่อ 3 มกราคม 2559 จะได้ปีไหน ถ้าได้จะมีหนังสือแจ้งมาที่บ้านรึเปล่า และถ้าลืมเปิดเวฟดูจะเสียโอกาสเลยใช่ไหม
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2016-01-26 14:02:03  IP:110.168.231.203
 
 
  เรียน คุณกัลยารัตน์ เงินบำเหน็จดำรงชีพ จ่ายปีละ 1 ครั้งค่ะ เรียงลำดับหมายเลขสมาชิก ตามรายชื่อสมาชิกผู้ซึ่งมีสมาชิกภาพติดต่อกันในคราวเดียวกัน เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี ซึ่งต้องออกจากราชการหรือหน้าที่การงานประจำ โดยไม่มีความผิดหรือต้องเกษียณอายุราชการ หรือเป็นข้าราชบำนาญฯ (รายชื่อที่จ่ายปีงบประมาณ 2559 คือรายชื่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2016-01-26 14:03:01  IP:110.168.231.203
 
 
  และหากสมาชิก เป็นผู้มีรายชื่อได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ สหกรณ์ฯ จะแจ้งเป็นจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: