ขอแก้ไขในส่วนของผู้รับผลประโยชน์
Posted: เทวัณ สร้อยสุมาลี Date: 2013-09-18 12:12:45 IP: 110.77.215.236
   
  จากเดิมแก้เป็น 1.นางปราณี สร้อยสุมาลี โทร 08-1905-8893 เกี่ยวข้องเป็น ภรรยา 2.นางสาวกันทิมา สร้อยสุมาลี โทร 08-4727-5732 เกี่ยวข้องเป็น น้อง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2013-09-25 18:44:38  IP:58.8.31.160
 
 
  สมาชิกสามารถดำเนินการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ โดยระบุในเอกสาร หนังสือตั้งโอนผู้รับประโยชน์ ส.อ.ป.1002 และนำส่งสหกรณ์ฯเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งสหกรณ์ฯจะยึดวันที่ตามหนังสือฉบับล่าสุด สามารถ Download เอกสารได้ที่ http://www.dldcoop.com/coop/data/sop_1002.pdf เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อย นำส่งสหกรณ์ฯ ตามที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: