เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
Posted: ปณิธาน ทองทา Date: 2016-05-17 09:49:57 IP: 183.89.77.199
   
  ผมได้กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์และได้ยื่นไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ไปแล้ว 2 ครั้ง ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ เพราะในฐานข้อมูลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2016-05-23 14:27:53  IP:171.96.167.69
 
 
  เรียนคุณปณิธาน สหกรณ์ฯดำเนินการแก้ไขผู้รับประโยชน์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ขวัญฤดี อรุณกิจ  2016-06-13 14:41:44  IP:118.173.125.5
 
 
  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ ในฐานข้อมูลชื่อผู้รับผลประโยชน์ คือเด็กชายกฤษณพัฒน์ บัวสด และนายเจษฎาภรณ์ อรุณกิจ ให้แก้ไขเป็น เด็กชายกฤษณพัฒน์ บัวสด และนายเจษฎาภรณ์ บัวสด
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ขวัญฤดี อรุณกิจ  2016-06-13 14:41:46  IP:118.173.125.5
 
 
  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ ในฐานข้อมูลชื่อผู้รับผลประโยชน์ คือเด็กชายกฤษณพัฒน์ บัวสด และนายเจษฎาภรณ์ อรุณกิจ ให้แก้ไขเป็น เด็กชายกฤษณพัฒน์ บัวสด และนายเจษฎาภรณ์ บัวสด
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: