การทำประกันชีวิตกู้สามัญ
Posted: นิรมล ศรีวงษา Date: 2016-10-06 23:16:25 IP: 10.0.2.46
   
  อยากสอบถามเกี่ยวกับการกู้สามัญที่ใช้คนค้ำ 1 คน ร่วมกับ การทำประกันชีวิต ใช้ อยากทราบว่า ทำประกันชีวิตใช้แบบฟอร์มของประกันภัยของบริษัทไหนคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2016-10-07 16:02:51  IP:110.168.232.38
 
 
  บริษัทประกันชีวิต FWD ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :นิรมล ศรีวงษา  2016-10-10 18:07:47  IP:10.0.3.20
 
 
  การหักเบี้ยประกันคิดเป็นรายปี เบี้ยประกันที่ต้องหัก คิดเป็นกี่ % ของเงินที่กู้ ถ้าสมมติเรายืมสามแสนต้องหักเบี้ยประกันรายปี เท่าไหร่คะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2016-10-27 16:50:47  IP:110.168.232.207
 
 
  อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต 0.635 ของวงเงินกู้ ค่ะ ถ้ากู้ 3 แสนบาท ต้องชำระค่าเบี้ยประกัน 1,905 บาท ในปีแรก ส่วนในปีต่อไปตามเงินต้นคงเหลือ ณ ปีนั้นๆ ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: