การบังคับเปิดบัญชีเงินฝากของสมาชิกใหม่
Posted: สิริพร เจริญสุข Date: 2017-02-28 11:40:00 IP: 182.53.222.126
   
  ตามทีได้มีบุคคลขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ได้มีการหักเงินค่าบัญชีเงินฝาก จำนวน 100 บาท ไม่ทราบว่าในการเปิดบัญชีดังกล่าว สหกรณ์สามารถเปิดบัญชีให้กับสมาชิกใหม่ได้เลยหรือ ซึ่งในใบสมัครสมาชิกไม่ได้มีการให้ระบุว่าขอเปิดบัญชีเงินฝาก จะถือว่าเป็นการบังคับสมาชิกหรือเปล่า และสหกรณ์ได้มีการสอบถามจากสมาชิกหรือไม่ว่าต้องการให้สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากของสมาชิกหรือเปล่า งง กับการทำงานของสหกรณ์
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2017-02-28 17:32:58  IP:124.120.193.159
 
 
  เรียนคุณสิริพร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นมา บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้วยขั้นต่ำ 100 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงิน และเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต (เช่น การทำธุรกรรม ผ่านบัตร ATM) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: