ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการขอรับทุนการศึกษาบุตร
Posted: เรณู เทพประการ Date: 2017-06-20 09:50:43 IP: 116.58.246.152
   
  ขอความอนุเคราะห์ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ช่วยตรวจสอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรของนายดำรงค์เดช เทพประการ หรัสสมาชิก 09641 นางเรณู เทพประการ รหัสสมาชิก 08491 ว่าบุตร นายกมลเทพ เทพประการ (บุตร) นางสาวกมลชนกก เทพประการ (บุตร) ได้ทำการขอรับทุนของบุตรทั้งสองคนไปคนละกี่ครั้ง และเหลืออีกคนละกี่ครั้ง ขอบคุณคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2017-06-21 14:23:11  IP:124.122.193.32
 
 
  เรียนท่านสมาชิก น้องกมลเทพ ใช้สิทธิขอรับทุนแล้ว 3 ครั้ง (ปี48,50 และ 57) เหลือรับได้อีก 2 ปี // น้องกมลชนก ใช้สิทธิขอรับทุนแล้ว 2 ครั้ง (ปี52 และ 58) เหลือรับได้อีก 3 ปี ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: