สอบถามการขอขอรับทุนการศึกษา
Posted: เรณู เทพประการ Date: 2017-06-23 11:05:28 IP: 110.78.176.199
   
  เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เนื่องจากการขอรับทุนการศึกษา ในระดับ ป.ตรี บางมหาวิทยาลัยเกรดในภาคเรียนที่ 2 ยังออกไม่ครบ ตามระบบAEC ทางผู้ปกครองได้สอบถามไปยัง มหาวิทยาลัยได้คำตอบกลับมาว่า ประมาณเดือน กค.60 จึงสามารถได้ออกเกรดในภาคเรียนที่ 2 ครบทุกวิชา ผู้ขอรับทุนอยากทราบว่าส่งเอกสารภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่2 ซึ่งขาดอีกวิชาเดียวไปก่อนได้ไหม เพราะในวันที่30 มิ.ย.60 จะหมดเขตรับส่ง แล้วค่อยส่งเกรดที่ครบตามไปอีกที หรือทางสหกรณ์ฯ จะมีโอกาสขยายเวลาส่งไปอีกนิดคะ ขอบคุณคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :อดิศร ดวงอ่อนนาม  2017-06-25 22:45:55  IP:110.169.127.110
 
 
  เกรดลูก เรียนระดับมหาวิทยาลัย เทอม 2 ปี 2559 ออกไม่ทันเช่นกันครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2017-06-27 10:01:29  IP:171.96.191.35
 
 
  เรียน ท่านสมาชิก ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้เลื่อนกำหนดปิดแบบคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สำหรับระดับอุดมศึกษา ออกไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ค่ะ (ในระดับอื่นๆ ยังปิดรับกำหนดเดิมคือ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ค่ะ)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: