ระบบการรับประกันเงินกู้ของบริษัทประกันและเงินปันผลเฉลี่ยคืน
Posted: ณัฐพงศ์ เอกกวินกุล Date: 2017-09-27 15:29:05 IP: 223.205.8.172
   
  1.ในกรณีที่สมาชิกถูกไล่ออกจากราชการ บริษัทรับประกันเงินกู้ไม่ได้รับผิดชอบยอดหนี้ที่คงเหลือ ณ วันที่ถูกไล่ออกหรือครับเพราะการถูกไล่ออกหรือเสียชีวิตเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยและเมื่อตอนที่สมาชิกทำประกันบริษัทว่าจะรับผิดชอบถ้าเป็นเช่นนี้สมาชิกก้อถูกเอารัดเอาเปรียบสิครับ 2.ในกรณีสมาชิกถูกไล่ออกจากราชการ สหกรณ์น่าจะคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้ในช่วงที่สมาชิกยังคงสามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนถูกไล่ออกเพราะสมาชิกยังคงมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ หากไม่มีการจ่ายเงินใดๆเลยสมาชิกก้อถูกเอาเปรียบสิครับ ขนาดสหกรณ์อื่นๆเขายังคิดเงินปันผลให้ ณ วันที่สมาชิกยังคงมีหุ้นอยู่ ซึ่งดูไม่เป็นธรรมสำหรับสมาชิก
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: