ไม่อนุมัติเงินกู้ #2
Posted: ลิ่วละล่อง บุญจันทร์ Date: 2018-11-17 08:22:27 IP: 49.229.149.53
   
  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ แสดงความคิดเห็น ในประเด็น การยื่นเครดิตบูโร ประกอบการกู้เงิน สหกรณ์ และขอเชิญร่วมแสดงพลัง ของสมาชิกทั้งหลายที่ไม่เห็นด้วยกับ ระเบียบนี้ ในเลือกสมาชิก โดยการล่ารายชื่อในหนังสือที่จะส่งถึง ผู้จัดการสหกรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ ยกเว้นระเบียบนี้ เราชาวสหกรณ์จะไม่ทนกับระเบียบที่ไม่ช่วยเหลือ สมาชิกชาวปศุสัตว์!!!!!!!
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุรชัย สีน้ำคำ  2018-11-19 15:48:18  IP:182.232.107.231
 
 
  ไม่เห็นด้วย เหมือนช้ำเติมสมาชิกให้เดือดร้อนยิ่งขึ้น ขัดกับเจตนารมณ์ตั้งขึ่ฝ้นมาเพื่อช่วยสมาชิกที่เดือดร้อน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :พิจิตร มุสิกูล  2018-12-10 07:36:25  IP:1.46.224.246
 
 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง สหกรณ์ตั้งขึ้นเพื่อช่วยสมาขิกที่มีปัญหาด้านการเงิน ระเบียบนี้จะทำให้สมาชิกที่เดือดร้อนหมดทางแก้ปัญหาโดยสิ้นเชิง และเป็นการซ้ำเติมอีกด้วยครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: