คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญค่ะ
Posted: ขวัญกมล ปักการะโน Date: 2019-01-04 13:31:49 IP: 110.78.179.135
   
  1.อยากทราบว่ามีวิธีคำนวณค่างวด+ดอกเบี้ย ที่จะต้องจ่ายแต่ละเดือนอย่างไรคะ เนื่องจากแต่ละเดือน ค่างวดไม่เท่ากันเลย ต่างกันตรงดอกเบี้ยที่ไม่เท่ากันอ่ะค่ะ? เช่น กู้เงิน 300,000 บาท จ่ายภายใน 60 งวด งวดละ 5,000 บาท 2. ถ้าตอนนี้หนี้เหลืออยู่ประมาณ 240,000 บาท แล้วจะกู้เพิ่มเป็น 300,000 ในสัญญาใหม่ ต้องเขียนเงินกู้เป็น 50,000 หรือ 300,000 คะ?
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: