แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
Posted: วิเชียร เกียรติมาลา Date: 2019-01-10 15:17:10 IP: 182.53.11.147
   
  ทางสมาชิกได้แจ้งหนังสือไปให้เปลี่ยนแปลงผุู้รับผลประโยชน์ แต่ในระบบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มิทราบว่าทางสหกรณ์ ได้รับหนังสือหรือยังครับ ส่งหนังสือไปเมื่อต้นเดือน ตุลาคม 2561 ขอบคุณครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :เกรียงเดช สำแดง  2019-02-11 22:06:14  IP:49.229.85.99
 
 
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เป็น นาง รัตนาภรณ์ สำแดง ความสัมพันธ์: น้องสาว ร่วมสายโลหิต
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สพศิลป์ จำปาม่วง  2019-03-18 14:13:31  IP:180.180.36.223
 
 
  ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ เดียวทำหนังสือแจ้งอีกครั้ง
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: