แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
Posted: วิเชียร เกียรติมาลา Date: 2019-01-10 15:17:10 IP: 182.53.11.147
   
  ทางสมาชิกได้แจ้งหนังสือไปให้เปลี่ยนแปลงผุู้รับผลประโยชน์ แต่ในระบบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มิทราบว่าทางสหกรณ์ ได้รับหนังสือหรือยังครับ ส่งหนังสือไปเมื่อต้นเดือน ตุลาคม 2561 ขอบคุณครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: