การแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์
Posted: จิรภา วงษ์ศุข Date: 2019-02-27 13:27:55 IP: 192.168.61.36
   
  ได้ทราบข่าวว่า คณะกรรมการจะแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์คนเดิมให้ดำร งตำแหน่งต่อไป ขอแสดงความคิดเห็นเลยว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตผลดังนี้ 1. โดยปกติไม่ควรที่จะให้ผู้จัดการสุถาบันการเงินดำรงตำแหน่งอยู่นานๆ อย่างน้อยควรมีวาระอยู่แล้ว แต่สหกรณ์นี้อ้างอิงกฏหมายแรงงานจึงต้องจ้างอยู่ครบ 60 2. ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงและให้มีคนใหม่เข้ามาทำการ หลักการบัญชีเป็นการช่วยให้คนรับตำแหน่งใหม่ตรวจสอบงานเดิมก่อนการทำงาน ช่วยทำให้มีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ การต่ออายุอีกเป็นการไม่สมควร 3. น้องๆ ที่ทำงานอยู่ในสหกรณฺ์จะได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน 4.ผู้จัดการคนปัจจุบัน ทำงานมานาน ทำให้สหกรณ์มีความเจริญ แต่ส่วนใหญ่ก็มาจากคณะกรรมการหลายๆรุ่นที่ผ่านมา กำกับการทำงานอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการรุ่นปัจจุบันก็คงจะให้มีผู้จัดการคนใหม่และกำกับดูแลได้ไม่ยาก 5. อายุ 60 มีแต่คนอยากเกษียณ หยุดความรับผิดชอบในองค์กรฯที่อาจทำให้คนชอบหรือไม่ชอบใจ พักผ่อนอยู่บ้าน ท่องเที่ยว แต่ทำไมจะให้ ผู้จัดการคนนี้อยู่ ทำให้สงสัยว่า มีอะไรในสหกรณ์(ไม่มีคนมีความสามารถอื่นอีกหรือ)
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :วิชัย หาญพาณิชย์พันธ์  2019-03-09 21:29:33  IP:171.4.250.36
 
 
  ถ้าอายุครบ 60 ปี ควรจะเปลี่ยนคนใหม่บ้าง เหมือนประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ได้คนละไม่เกิน สองเทอม
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :มนตรี พลวิชัย  2019-03-10 07:10:13  IP:118.175.61.40
 
 
  เปลี่ยน ผจก.สอ.กรมปศุสัตว์คนใหม่
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ธัญญธร จรัณยานนท์  2019-03-10 10:13:39  IP:1.46.13.1
 
 
  คนเก่าเมื่ออายุครบเกษียณ ก็ควรจะออกตามระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่ควรมีการต่ออายุ คนดีไม่ได้มีคนเดียว ยังเข้าคิวรออยู่อีกเยอะค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ธัญญธร จรัณยานนท์  2019-03-10 10:36:17  IP:1.46.13.1
 
 
  ส่วนคนใหม่ ขอให้คณะกรรมการให้ความสำคัญมากๆในการคัดเลือก และขอเสนอแนวคิดดังนี้ค่ะ-มีประวัติการทำงานดีมาตลอดอายุการทำงาน เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่มีหนี้สิน(มีต่อ)
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ธัญญธร จรัณยานนท์  2019-03-10 10:42:53  IP:1.46.13.1
 
 
  2.มีทัศนคติ ขยัน อดทน ยอมรับความคิดเห็น พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า เพิ่มผลกำไรและรักษาผลประยชน์ให้องค์กรโดยไม่มีความเสี่ยง(มีต่อข้อ3)
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ธัญญธร จรัณยานนท์  2019-03-10 10:45:42  IP:1.46.13.1
 
 
  3.มีอัธยาศัยดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตบริการ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: