ใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรงกับยอดเงินที่จ่ายจริง ในทะเบียนหุ้น
Posted: สวลี แสนทวีสุข Date: 2019-04-09 11:22:52 IP: 183.88.75.242
   
  เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รบกวนเช็คใบเสร็จรับเงินของสมาชิก (ส2866) ในระบบด้วยนะคะ เพราะยอดในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับยอดเงินที่จ่ายจริง ในระบบ ช่องใบเสร็จประจำเดือน และช่องรายการเรียกเก็บเงิน ไม่ตรงกับช่องทะเบียนหุ้น (ซึ่งช่องในทะเบียนหุ้นนั้นถูกต้องแล้ว) รบกวนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยค่ะ เพราะสมาชิกเสียผลประโยชน์ของตัวเอง หากแก้ไขหรือตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: