การพิจารณาเงินกู้สามัญ
Posted: สุรัสวดี พรมพันธ์ใจ Date: 2019-05-22 10:35:11 IP: 27.55.64.10
   
  รบกวนสอบถามค่ะ ยื่นกู้สามัญครั้งแรก วงเงินกู้20เท่าของเงินเดือน ได้มีการตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว อยากทราบรายละเอียดหลังจากนี้ค่ะว่าขั้นตอนการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในกี่วัน หลังจากเข้าที่ประชุมแล้ว จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้และจ่ายเงินสมาชิกได้เมื่อใดใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันค่ะหรือขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการค่ะ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: