การต่ออายุผู้จัดการ
Posted: จิรภา วงษ์ศุข Date: 2019-05-30 14:58:19 IP: 192.168.61.36
   
  คณะกรรมการสหกรณ์กรมปศุสัตว์ ไม่สามารถหาคนดีทำหน้าที่ผู้จัดการได้แล้วเหรอค่ะ จึงต้องประชุมเสนอแก้ไขข้อบังคับ ขอเรียนว่า แค่การตอบกระทู้ของสมาชิกผู้จัดการยังไม่สามารถตอบสมาชิกได้ทุกข้อเลยค่ะ ไม่ควรเป็นผู้จัดการแล้วค่ะ และขอส่งความเห็นมาอีกครั้งค่ะ 1. โดยปกติไม่ควรที่จะให้ผู้จัดการสุถาบันการเงินดำรงตำแหน่งอยู่นานๆ อย่างน้อยควรมีวาระอยู่แล้ว แต่สหกรณ์นี้อ้างอิงกฏหมายแรงงานจึงต้องจ้างอยู่ครบ 60 2. ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงและให้มีคนใหม่เข้ามาทำการ หลักการบัญชีเป็นการช่วยให้คนรับตำแหน่งใหม่ตรวจสอบงานเดิมก่อนการทำงาน ช่วยทำให้มีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ การต่ออายุอีกเป็นการไม่สมควร 3. น้องๆ ที่ทำงานอยู่ในสหกรณฺ์จะได้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน 4.ผู้จัดการคนปัจจุบัน ทำงานมานาน ทำให้สหกรณ์มีความเจริญ แต่ส่วนใหญ่ก็มาจากคณะกรรมการหลายๆรุ่นที่ผ่านมา กำกับการทำงานอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการรุ่นปัจจุบันก็คงจะให้มีผู้จัดการคนใหม่และกำกับดูแลได้ไม่ยาก 5. อายุ 60 มีแต่คนอยากเกษียณ หยุดความรับผิดชอบในองค์กรฯที่อาจทำให้คนชอบหรือไม่ชอบใจ พักผ่อนอยู่บ้าน ท่องเที่ยว แต่ทำไมจะให้ ผู้จัดการคนนี้อยู่ ทำให้สงสัยว่า มีอะไรในสหกรณ์(ไม่มีคนมีความสามารถอื่นอีกหรือ)
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :เขมศรัญญ์ เหมฤดีพัฒนโชติ  2019-07-02 09:37:51  IP:171.96.191.108
 
 
  ขอขอบคุณท่านสาชิกจิรภามากค่ะ ที่ประชุมได้มิมติให้เป็นไปตามที่ส.อ.ป.กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับ คือ เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ทางปีบัญชี (30 ก.ย.) จะต้องเกษียณฯค่ะ ในเรื่องของตำแหน่งดังกล่าวกรณีว่างลง หรือมีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้พิจารณาในหลักเกณฑ์ หรือกำหนดในระเบียบต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: