การรายงานผลการอนุมัติเงินกู้ช้าไม่เป็นปัจจุบัน
Posted: วรางคณา บังคะดารา Date: 2013-11-18 15:05:40 IP: 101.51.164.207
   
  การอนุมัติเงินกู้น่าจะรายงานต่อรอบการประชุมอนุมัติเงินกู้จะได้เป็นปัจจุบัน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ดาวรุ่ง นุชงาม  2013-12-17 18:20:26  IP:58.8.247.162
 
 
  ขอบคุณค่ะ สหกรณ์ฯจะดำเนินการ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: