ขอเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์
Posted: พันธ์ศักดิ์ สำเภาเจริญ Date: 2013-12-11 11:12:40 IP: 115.87.42.246
   
  1.นางเพ็ญจันทร์ สำเภาเจริญ 2.น.ส.ศศิชา สำเภาเจริญ 3.น.ส.ปัณรส สำเภาเจริญ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :วราภรณ์ เวียงนนท์  2013-12-15 00:23:12  IP:212.233.56.169
 
 
  โดยส่่วนตัวไม่ทราบว่ามีกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์อย่างไร หรือทำได้ทุกวันเวลาราชการ ถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ทุกเวลาตามความต้องการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็สะดวกและตรงตามความต้องการของเจ้าของกรรมสิทธิ์ ณ ช่่วงเวลานั้นๆ แต่ก็อาจจะเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่ โดยส่วนตัวไม่ทราบว่าความถี่ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในภาพรวมมีมากแค่ไหน ถ้าไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ ไม่กระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ก็น่าจะให้มีการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้ตามเวลาที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ประสงค์ทำการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2013-12-17 09:10:44  IP:58.11.127.226
 
 
  สมาชิก สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ ได้ทุกวันในเวลาราชการ โดยแสดงความจำนงในหนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (แบบ ส.อ.ป.1002 สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ / ส.อ.ป. 1012 สำหรับพนักงานราชการ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และนำส่งสหกรณ์ฯ ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: