เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
Posted: ชนิศรา Date: 2017-11-21 10:44:23
IP: 182.232.96.127
 

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ย อย่างไม่เป็นทางการ ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560

เงินปันผล ร้อยละ 6.25

เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 11

สมาชิกสามารถ Download Excel ตามลิ้งด้านล่าง และตรวจสอบข้อมูลจากเลขที่สมาชิกŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม