ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได้หรือไม่
Posted: อุไร อิ้มอนงค์ Date: 2019-09-18 14:00:41 IP: 180.183.183.220
   
  ด้วยข้าพเจ้า นางอุไร อิ้มอนงค์ เลขสมาชิก 05785 มีความประสงค์จะขอสอบถาม เรื่อง การหักเงินประจำเดือนของสหกรณ์จากบัญชีเงินเดือนปกติ ขอแจ้งหักบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ได้หรือไม่ เนื่องจากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะจะทำเรื่องกู้ซื้อบ้าน แต่บัญชีเงินเดือนไม่พอเนื่องจากมีเงินหักจากสหกรณ์มาก ถ้าได้ข้าพเจ้าจะได้ทำการขอเปิดบัญชีออมทรัพย์กับสหกรณ์แล้วเอาเงินฝากเข้าบัญชีนี้แทนการหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย ค่ะ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: