การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ
Posted: รัดดาพร โพธิตา Date: 2019-09-26 15:36:11 IP: 118.172.254.154
   
  สอบถามค่ะ เดิมสมาชิกสมทบเคยกู้เงินสามัญได้ไม่เกิน5เท่าของเงินเดือนส่งภายใน50 งวด ตอนนี้ถ้าตามระเบียบใหม่ที่ออกมา หากสมาชิกสมทบจะกู้เงินสามัญ จะกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่คะ และส่งภายในกี่งวด เพราะหากกู้ได้ไม่เกิน90เปอร์เซนของทุนเรื่อนหุ้น คงแย่เพราะเข้ามาเป็นสมาชิกได้ไม่กี่ปี ทุนเรือนหุ้นยังน้อยค่ะ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: